WBE Driekoningen

De WBE Driekoningen situeert zich voor het grootste gedeelte in het noordoosten van de provincie West-Vlaanderen. Binnen het nummeringssysteem van HVV heeft onze WBE het nummer 110 gekregen waardoor alle jachtveldnummers binnen onze WBE bijgevolg ook beginnen met dit nummer. Het werkingsgebied is in hoofdzaak gelegen op het grondgebied van de gemeenten Oostkamp, Beernem, Brugge, Wingene en Ruiselede. De WBE werd opgericht op 28 april 1994 en werd opnieuw erkend voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2024. Het werkingsgebied van de WBE heeft een oppervlakte van 16.574,31 ha en wordt door 74 hoofdjachtrechthouders beheerd.

Een wildbeheereenheid (WBE) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Dit werkingsgebied omvat verschillende jachtrevieren waarop aan planmatig wildbeheer wordt gedaan. Hierbij dient er te worden samengewerkt met andere belanghebbende partijen. Een wildbeheerplan behoudt en ontwikkelt binnen dat gebied een evenwichtige wildstand.

Goedgekeurd jachtplan 2023-2024

Eind juni jl. werd ons jachtplan goedgekeurd door de arrondissementscommissaris. Het goedgekeurde jachtplan en de begeleidende brief vindt u onder onderstaande knoppen.

Opgelet! Wettelijke wijziging van de identificatieplaatjes Larsenkooien en trechtervallen.

Vanaf nu dient ook het goedkeuringsnummer van de WBE vermeld te worden op de identificatieplaatjes : ANB/WBE/19/254. Op de algemene vergadering van 10 maart aanstaande zullen stickertjes met het goedkeuringsnummer kosteloos verkrijgbaar zijn bij het bestuur.

De goedkeuring van het ANB vindt u HIER.

Het document "schiftelijke toestemming van jachtrechthouder" vindt u HIER.

Bijzondere jacht vos goedgekeurd

De bijzondere jacht op de vos is goedgekeurd door het ANB. Zorg ervoor dat je de formulieren kan voorleggen bij eventuele controle. Je kunt deze HIER raadplegen en downloaden.
Wil de geldende wetgeving grondig lezen vooraleer men over gaat tot de bijzondere bejaging van de vos. De WBE DRIE KONINGEN zal nooit verantwoordelijkheid dragen nopens overtredingen in die aard.

Bijzondere jacht op de houtduif goedgekeurd

De bijzondere jacht op de houtduif is goedgekeurd door het ANB. Zorg ervoor dat je de formulieren kan voorleggen bij eventuele controle. Je kunt deze HIER raadplegen en downloaden.


Gelieve voor aanpassingen aan uw jachtveld bijgevoegd formulier (klik om te downloaden) te gebruiken. Stuur dit door naar het secretariaat van de WBE met duidelijke vermelding van uw jachtveldnummer (HVV-nummer, beginnende met 110…)

DAMHERTEN

Wanneer er in uw jachtveld damherten gespot en of gemeld worden, dan moeten deze zo vlug mogelijk gestrekt worden.
Wanneer er een damhert gestrekt wordt dan dient het secretariaat daarvan onmiddellijk ingelicht te worden en kan een label bekomen worden op het secretariaat.
De melding dient dan ook onmiddellijk te gebeuren aan de hand van bijgevoegd formulier. Dit formulier dient aan het secretariaat gestuurd te worden en niet naar het ANB!

REEWILD LABELS

2023

Op 22/12/2022 heeft de RvB van onze WBE de labels voor het afschot van reewild 2023 verdeeld onder haar leden-reewildjagers.

Eerste en vooral moet ik er uw aandacht op vestigen dat de WBE niet het gevraagde aantal labels heeft ontvangen van ANB: er werden door u 189 labels aangevraagd voor afschot reewild 2023, en we hebben er slechts 155 toegekend gekregen van ANB.

De reden voor de niet-toekenning van de gevraagde labels is te wijten aan het feit dat er verschillende leden-jachtrechthouders hun gevraagd afschot in 2022 niet hebben gerealiseerd.

De RvB van onze WBE heeft dus op basis van objectieve criteria een afweging moeten maken voor de verdeling van de labels, nu niet alle gevraagde labels kunnen worden toegewezen.

Ten eerste werd rekening gehouden met het gevraagde afschot van 2022 en met de mate waarin die werd gerealiseerd. De jachtrechthouders die hun afschot niet hebben gerealiseerd, zullen het niet gerealiseerde afschot in min toegewezen krijgen voor 2023.

Verder werd rekening gehouden met de oppervlakte van het jachtveld en de verhouding bos/land. Hiervoor hebben we ons gebaseerd op de biotoop telling die ieder jaar moet ingediend worden. Hierbij werd ook rekening gehouden met het risico op dubbeltellingen.

De jachtrechthouders die voor de eerste maal een aanvraag gedaan hebben en/of verleden jaar geen afschot hadden aangevraagd, beginnen met een afschot van geiten en/of kitsen.

De RvB heeft in eer en geweten geprobeerd om iedereen een redelijk aantal labels toe te kennen.

Het is dus van zeer groot belang dat alle toegekende labels ook gerealiseerd worden, om in de toekomst meer moeilijkheden bij de toekenning van de labels door ANB te vermijden.

Ree-labels

Klik zeker op onderstaande knop voor de richtlijnen bij het strekken van uw toegekende stukken. Het formulier voor melding van het afschot vindt u HIER.

Kraaiendag 2023

Op 29/04/2023 organiseert de WBE een kraaiendag.
Om 16:00 wordt een tableau gelegd in de Manège Pinto Ranch, Heirweg 15 te Beernem.

Let wel: vooraf inschrijven bij de secretaris verplicht.

Bijzondere jacht op vos

De bijzondere jacht op vos werd aangevraagd op 14 mei in het kader van het patrijzenbeheerproject van de WBE en is mogelijk in de periode tussen 15 mei t.e.m. 14 oktober. Deze periode is uitstekend geschikt om vossen te schieten geposteerd of van op de jachtkansel. Eveneens biedt deze periode ons de kans om vossen te vangen met kastvallen en kooivallen, en met betonbuisvallen. Het gebruik van deze vallen voor de vangst van vos is immers enkel mogelijk bij de bijzondere jacht en bij de bestrijding. Het zijn individuele jachtvormen die voor weinig verstoring zorgen, maar wel werken om de predatiedruk beperkt te houden. We moeten inzetten op predatorcontrole op vos, maar op een weidelijke manier en uiteraard conform de huidig geldende wetgeving. 

Download de documenten
"jachtplan"
"aanvraag"
'begeleidend schrijven'

door de bestanden dmv rechtermuisklik te bewaren, zodat u deze kunt voorleggen bij controle.


In principe is het voldoende deze te kunnen voorleggen door online op de naam van het document te klikken, maar wees dan zeker van beschikbaar bereik van het GSM-netwerk.

De bijzondere bejaging van kraaien, kauwen en eksters met vuurwapen, Larsen-kooien en trechter vallen is goedgekeurd tot 31/12/2023.
Gelieve echter bijgaande documenten steeds bij u te hebben tijdens de bijzondere bejaging : goedgekeurd jachtplan & goedkeuring bijzondere bejaging. Veel succes !

De bijzondere bejaging van houtduif met vuurwapen is goedgekeurd. Gelieve echter bijgaande documenten steeds bij u te hebben tijdens de bijzondere bejaging : goedgekeurd jachtplan & goedkeuring bijzondere bejaging. Veel succes !

Telprotocol van
het Agentschap Natuur en Bos: document.

Telprotocol,
uitgelegd door de HVV:
document.

Het geluidsbestand van de patrijzenroep kan je HIER downloaden.

  • JACHTVERLOF - Jachtverlof: ‘Wacht met medisch attest te vragen tot na coronavirus’ Vraag het medisch attest pas in mei of juni aan. Met die oproep wil Hubertus Vereniging Vlaanderen de (huis)artsen ontlasten in coronatijden. Lees meer…
  • VELDWERK - Om de dekking te verjongen kan men delen van bosranden inkorten en zodoende voor jong hout zorgen. Werp ook wat kalk aan bosranden en hagen en plant, waar mogelijk, vlierstruiken.
  • UITRUSTING - Na het jagen is er tijd voor het winterwerk. Klaarmaken van de hoogzitten of aanzitschermen, voederstellen, waterbakken. Tevens kan ook de planning opgemaakt worden voor de wildakkers. Hier zeker de brem niet vergeten.
  • KRAAIENDAG - vindt door de Covid-19 crisis niet plaats. De bestrijding is intussen wel weer toegelaten mits in acht neming van social distance-voorschriften.

De WBE ontving de vergunning voor het bestrijden van de rechtbekken (kraai, kauw en ekster). De bestrijding mag gebeuren door alle jachtrechthouders, leden van de WBE. De vergunning is geldig tot 01/01/2024.

Deze vergunning moet altijd kunnen vertoond worden op vraag van een bevoegd agent. Gelieve dus de vergunning bij de bestrijding altijd bij te hebben. U kunt deze HIER downloaden.

Alweer een positief resultaat van het geleverde werk door de WildBeheersEenheid Driekoningen.

Percelen in- of uitkleuren ? Belangrijke info voor onze leden.

Beste leden,

Op de Inter WBE-vergadering van 12 juni 2019 werd bevestigd dat alle jachtplannen die veranderen in oppervlakte vanaf volgend jaar een grondige wijziging ondergaan. Alle jachtplannen die veranderen in oppervlakte ( zowel in meer als in min) dienen tegen 15 maart toegestuurd te worden aan de Hr. Arrondissementscommissaris! Zodoende dienen alle veranderde jachtvelden afgewerkt te zijn en binnen te zijn, op het secretariaat tegen uiterlijk 15 februari! Alle plannen die daarna nog binnen komen voor verandering zullen niet meer behandeld worden en zullen slechts het volgende jaar over gemaakt worden! Van alle jachtplannen ( zowel in min als plus) dienen alle perceelnummers vermeld te worden.

Bij de jachtplannen die een uitbreiding hebben dienen daarbij ook de jachtpachtovereenkomsten bijgevoegd te worden van de eigenaars van de gronden! Alle documenten ter zake zijn reeds in mijn bezit. Er is ook beslist om dit jaar geen enkele verandering nog door te geven aan de arrondissementscommissaris en alles te bundelen tot 15 maart van volgend jaar.

Wanneer er jachtvelden dienen veranderd te worden dan breng je mij hiervan in kennis en dan zullen we stap voor stap de uit te voeren bewerkingen uitvoeren. Gelieve hiermee dus rekening te houden. Alvast dank voor de medewerking.

Vriendelijke groeten,
uw secretaris, Rony Van Parys

Rapporteer valwild aan het secretariaat met duidelijke vermelding van de plaats, de soort, het geslacht en de datum/uur.

Rapporteer vossenschade.
Dit laat toe de populatie in kaart te brengen en eventuele maatregelen te kunnen nemen in de toekomst.

Raadpleeg HIER de zonsopgang en -ondergangstijden en voorkom zo dat je te vroeg of te laat bent.

Raadpleeg HIER de huidige jachtopeningstijden.

Samenstelling van de
Raad van Bestuur

Raadpleeg HIER het werkingsgebied van de WBE

Reguleren verwilderde duiven HVV

Mogen wij uw aandacht vestigen op een eerder gepubliceerde oproep op website en Facebook aangaande het reguleren van verwilderde duiven.
https://hvv.be/news/oproep-tot-beheer-van-verwilderde-duiven-2/

REE – WV-RE-2020-0110

De gewone jacht op ree moet uitgevoerd worden conform de voorwaarden gesteld in het jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 en rekening houdend met de wettelijke verplichtingen:
download het document hier.
Het meldingsformulier voor afschot vindt u HIER.

Bijzondere bejaging vos

ANB keurde de bijzondere bejaging van de vos goed binnen de WBE. Gelieve echter rekening te houden met de ethiek van de jacht!
U dient de documenten op zak te hebben, deze vindt u hier : #1 aanvraag#2 goedgekeurd jachtplan. Ctrl-klik op de koppelingen om de documenten te downloaden.

Bijzondere bejaging houtduif

Het is gelukt om in WBE verband de bijzondere bejaging voor houtduif aan te vragen. De aanvraag is in orde en iedereen kan dus de bijzondere bejaging van houtduif uitvoeren, rekening houdende met de wetgeving. U moet dus geen individuele aanvraag meer doen.
U moet wel steeds de bijlagen, welke hierbij gevoegd zijn, in uw bezit hebben bij controle : jachtplan & melding bijzondere bejaging houtduif

Patrijzentellingen

Kathleen Vanhuyse van het Kenniscentrum lijst enkele nuttige tips op : document
Het geluidsbestand van de patrijzenroep kan je HIER downloaden in mp3-formaat.

Meldingsplicht Everzwijn

In de Faunabeheerszone 2, waarin onze WBE valt, zijn alle betrokken partijen tot de consensus gekomen : 0-stand voor everzwijnen. Van zodra er observatie is, dient dit gemeld te worden op everzwijn.west@vlaanderen.be met duidelijke vermelding van de plaats, datum en het uur van de waarneming.

De everzwijnen komen eraan !

De eerste everzwijnen zijn gelokaliseerd binnen onze WBE!
We vragen met aandrang om indien er everzwijnen gelokaliseerd worden en ze niet onmiddellijk gevangen en/of gestrekt kunnen worden ( = nultolerantie in onze WBE!!!!) daarvan onmiddellijk aangifte te doen bij het secretariaat van de WBE en het ANB
Dank voor de medewerking!

UPDATE : 
de gelokaliseerde everzwijnen werden succesvol verwijderd : 2 exemplaren werden gestrekt en 9 stuks werden gevangen.

Raad van Bestuur

Harald van Outryve d'Ydewalle

voorzitter

Karel Ingelaere

ondervoorzitter

Jachtplannen

Rony Van Parys

secretaris

Pieter Paul Tack

bestuurder

Juridisch adviseur

Olivier Martens

penningmeester

Reewildcommissie

Jean-Pierre Seynaeve

bestuurder

Reewildcommissie

Boud Balduck

bestuurder

Adres:

Secretariaat:
WBE Driekoningen vzw
Kerklaan 43, 8310 Brugge

Telefoon

+32 475 79 58 65

vzw

BE0455.000.868