WBE Driekoningen

De WBE Driekoningen situeert zich voor het grootste gedeelte in het noordoosten van de provincie West-Vlaanderen. Binnen het nummeringssysteem van HVV heeft onze WBE het nummer 110 gekregen waardoor alle jachtveldnummers binnen onze WBE bijgevolg ook beginnen met dit nummer. Het werkingsgebied is in hoofdzaak gelegen op het grondgebied van de gemeenten Oostkamp, Beernem, Brugge, Wingene en Ruiselede. De WBE werd opgericht op 28 april 1994 en werd opnieuw erkend voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2024. Het werkingsgebied van de WBE heeft een oppervlakte van 16.574,31 ha en wordt door 74 hoofdjachtrechthouders beheerd.

Een wildbeheereenheid (WBE) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Dit werkingsgebied omvat verschillende jachtrevieren waarop aan planmatig wildbeheer wordt gedaan. Hierbij dient er te worden samengewerkt met andere belanghebbende partijen. Een wildbeheerplan behoudt en ontwikkelt binnen dat gebied een evenwichtige wildstand.

site builder

Percelen in- of uitkleuren ? Belangrijke info voor onze leden.

Beste leden,

Op de Inter WBE-vergadering van 12 juni 2019 werd bevestigd dat alle jachtplannen die veranderen in oppervlakte vanaf volgend jaar een grondige wijziging ondergaan. Alle jachtplannen die veranderen in oppervlakte ( zowel in meer als in min) dienen tegen 15 maart toegestuurd te worden aan de Hr. Arrondissementscommissaris! Zodoende dienen alle veranderde jachtvelden afgewerkt te zijn en binnen te zijn, op het secretariaat tegen uiterlijk 15 februari! Alle plannen die daarna nog binnen komen voor verandering zullen niet meer behandeld worden en zullen slechts het volgende jaar over gemaakt worden! Van alle jachtplannen ( zowel in min als plus) dienen alle perceelnummers vermeld te worden.

Bij de jachtplannen die een uitbreiding hebben dienen daarbij ook de jachtpachtovereenkomsten bijgevoegd te worden van de eigenaars van de gronden! Alle documenten ter zake zijn reeds in mijn bezit. Er is ook beslist om dit jaar geen enkele verandering nog door te geven aan de arrondissementscommissaris en alles te bundelen tot 15 maart van volgend jaar.

Wanneer er jachtvelden dienen veranderd te worden dan breng je mij hiervan in kennis en dan zullen we stap voor stap de uit te voeren bewerkingen uit voeren. Gelieve hiermee dus rekening te houden. Alvast dank voor de medewerking.

Vriendelijke groeten,
uw secretaris, Rony Van Parys

Rapporteer valwild aan het secretariaat met duidelijke vermelding van de plaats, de soort, het geslacht en de datum/uur.

Rapporteer vossenschade.
Dit laat toe de populatie in kaart te brengen en eventuele maatregelen te kunnen nemen in de toekomst.

Raadpleeg HIER de zonsopgang en -ondergangstijden en voorkom zo dat je te vroeg of te laat bent.

Raadpleeg HIER de huidige jachtopeningstijden.

Samenstelling van de
Raad van Bestuur

Raadpleeg HIER het werkingsgebied van de WBE

Nieuws

1 april 2019

Meldingsplicht Everzwijn

In de Faunabeheerszone 2, waarin onze WBE valt, zijn alle betrokken partijen tot de consensus gekomen : 0-stand voor everzwijnen. Van zodra er observatie is, dient dit gemeld te worden op everzwijn.west@vlaanderen.be met duidelijke vermelding van de plaats, datum en het uur van de waarneming.

april 2019

Patrijzenbeheer

Kathleen Vanhuyse van het Kenniscentrum lijst enkele nuttige tips op : document

6 mei 2019                         

Bijzondere bejaging houtduif

Het is toch gelukt om in WBE verband de bijzondere bejaging voor houtduif aan te vragen.
De aanvraag is in orde en iedereen van de WBE kan dus de bijzondere bejaging van houtduif uit voeren, rekening houdende met de wetgeving. U moet dus geen individuele aanvraag meer doen.
U moet wel steeds de bijlagen, welke hierbij gevoegd zijn, in uw bezit hebben bij controle : jachtplan & melding bijzondere bejaging houtduif

23 mei 2019

Bijzondere bejaging vos

ANB keurde de bijzondere bejaging van de vos goed binnen de WBE. Gelieve echter rekening te houden met de ethiek van de jacht!
U dient de documenten op zak te hebben, deze vindt u hier : #1 aanvraag - #2 begeleidende brief - #3 goedgekeurd jachtplan. Ctrl-klik op de koppelingen om de documenten te downloaden.

november 2019

Najaarstellingen reewild

Gelieve tegen uiterlijk 10/12/2019 deze tellingen aan de hand van bijgevoegd formulier te willen over maken aan het secretariaat.

Op de website van het Agentschap Natuur en Bos vindt je een selectie van nuttige documenten en formulieren. Raadpleeg ze HIER.

Europese lijst met invasieve uitheemse soorten.
Sneeuwregel bij jacht.

Download de tabel met de openingstijden door HIER te klikken.

Raad van Bestuur

Harald van Outryve d'Ydewalle

voorzitter

Karel Ingelaere

ondervoorzitter

Jachtplannen

Rony Van Parys

secretaris

Pieter Paul Tack

bestuurder

Juridisch adviseur

Olivier Martens

penningmeester

Reewildcommissie

Jean-Pierre Seynaeve

bestuurder

Reewildcommissie

Boud Balduck

bestuurder

Adres:

Secretariaat:
WBE Driekoningen vzw
Kerklaan 43, 8310 Brugge

Telefoon

+32 475 79 58 65

vzw

BE0455.000.868