Edelhert - Cervus Elaphus

Benaming:
Hert - Hinde
Spitser - Smaldier (2e levensjaar)
Hertenkalf
Levenswijze:
Een groep herten = een hertenroedel
Een groep hinden en smaldieren = een hindenroedel
Hinde, kalf en smaldieren = een hindenroedel
Hinde, kalf en smaldier = een drie-eenheid
Oude herten leven meestal solitair maar ze aanvaarden wel één of meer jongere herten als lijfwacht, zij dienen dan als seingever.
Kenmerken:
Een belangrijk kenmerk van het edelhert is het zoelen. Ze nemen graag modderbaden om zich te ontdoen van parasieten en om af te koelen.

Ander typisch kenmerk is het burrelen tijdens de bronst. Deze speciale roep is een facinerend fenomeen. In Nederland worden zelfs speciale uitstapen georganiseerd tijdens deze bronstijd van midden september tot oktober.

De dracht van het edelhert bedraagt 34 weken.

 

Het ree - Capreolus Capreolus

Benaming:
Reebok - Reegeit
Reekalf: geit - bok
Smalree: hinde in het 2e levensjaar
Spitser of Spiesbok: reebok met spitsergewei (twee stangen)
Levenswijze:
Een groep reeën = een sprong
Bokken leven solitair solitair of ook in beperkt gezelschap van jonge bokken.
Kenmerken:
Ree wild is een belangrijke biotoopindicator en reviergetrouw. Ze hebben vaste wildwissels, veegplaatsen en dekkingsplaatsen. Door het vegen van hun gewei veroorzaken ze vooral schade aan bomen en jonge aanwas. Reeën hebben ten alle tijde rust nodig, ook licht verteerbare voeding is onontbeerlijk. De voedselopname wordt ook wel eens laveien genoemd.

Het seksverschil is zichtbaar door de spiegel. Deze van de bok is NIERvormig, van de geit HARTvormig.

De dracht van het ree bedraagt ongeveer 40 weken, de bronst duurt van middel juli tot midden augustus.

 

Damhert - Dama Dama

Benaming:
Damhert - damhinde
Levenswijze:
In tegenstelling tot het reewild en het edelhert, leeft het damwil niet graag solitair.
Kenmerken:
Het damwild zoelt niet en is een cultuurvolger. Damwild is zelden te zien in het wild, wanneer er exemplaren te zien zijn is dit meestal het gevolg van ontsnapte exemplaren en hun aanwas.

Hun bronst duurt van midden oktober tot midden november. De dracht bedraagt ongeveer acht maanden.

 

Wild zwijn - Suc Scrofa

Benaming:
Zwartwild - everzwijn
Ever - keiler
Zeug - bagge
Big - frisling
Overloper: mannelijk stuk in het tweede levensjaar.
Kenmerken:
Zwartwild heeft de laatste jaren in Vlaanderen veel aandacht geacht. Hierbij zorgt het zoelen voor vele problemen. Ze zijn er voor gekend om nieuwe akker volledig om te woelen en volledige gewassen verloren te laten gaan.

Het zwartwild laat zich vooral kenmerken door de slagtanden die hij heeft zowel boven- en onderaan, de zogenaamde aambeelden en wapens.

De bronstijd loopt van november tot december. De zeug krijgt 3 tot 9 biggen en draagt 3 tot 4 maanden. Vooral in goede bastjaren is de aanwas groot en is er weinig sterfte onder de biggen.

 

© WBE Drie Koningen / Webmaster Olivier Martens