2012

Duivenweekend 2012: schrijf hier in !!!!

Beste jachtvrienden,

Ook dit jaar organiseert onze WBE DRIE KONINGEN een duivendag. Dit jaar is er echter geen steun van hoger hand maar wij willen het intiatief toch verder laten plaats vinden.

Onze WBE Driekoningen wil dit initiatief steunen. Landbouw en jagerij, hand in hand, ter voorkoming van landbouwschade!

In samenwerking met de Bedrijfsgilde Groot Beernem (Boerenbond) organiseren we naar aanleiding van dit gebeuren een bijzondere activiteit. Op ZONDAG 26 FEBRUARI 2012 vanaf 17h30 wordt U, als lid van onze WBE, en Uw genodigden van harte uitgenodigd ten huize van landbouwbedrijf VAN NEVEL Jeroen, Beelkens 4 te 8730 St JORIS.

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk leden aan te zetten om deel te nemen aan dit initiatief enerzijds en anderzijds creëren we via dit initiatief de mogelijkheid om uw buurjager beter te leren kennen! Terzelfder tijd organiseren we een gezamenlijke tableau en verzamelen we de afschotcijfers van dit WE om het belang van een dergelijke gemeenschappelijke jachtdag te kunnen evalueren.

Er wordt een prijzenpotje voorzien per deelnemend jachtveld: Wie het meeste duiven kan voorleggen op de gezamenlijke tableau wordt beloond! Wij voorzien een vioertal prachtige prijzen!

Het belooft een gezellig samen zijn onder jagers en landbouwers.

Wij voorzien een hapje en een drankje, in een gezellig kader (schuur) en dit alles tegen democratische prijzen. Het dessert , hoeveproducten , van de 3 Beernemse boerderijen, wordt getrakteerd door de Bedrijfsgilde Groot Beernem!

Iedereen is van harte welkom doch, om organisatorische redenen vernemen wij graag op voorhand of U zich inschrijft voor “het varkentje aan ’t spit en dit via www.Wbe-driekoningen.be (antwoorden ten laatste vóór 14 februari a.u.b.). Betalen ter plaatse!!

Het bestuur.

2011

6-02-2011

2011 is het eerste jaar waarin WBE-Driekoningen een afschot heeft aangevraagd voor meerdere jachtrechthouders. Rekening houdende met de populatie werd beslist om een aanvraag te doen voor een afschot van 30 stuks reewild. Er werd aan onze vraag tegemoet gekomen door ANB. Alle reewildlabels werden overgemaakt een de jachtrechthouders die actief aan reewildbeheer doen. Onder dit reewildbeheer verstaan wij actief deelnemen aan de teldata, zorgen voor voedselaanbod en biotoopbeheer.

Voor de jachtrechthouders werd een informatiebrocure opgesteld met een paar praktische info en tips.

Deze brochure kunt u hier downloaden: reewild.pfd pdf

6-02-2010

Beste jachtvrienden,

Ook dit jaar organiseert het provinciebestuur van West-Vlaanderen een “duivendag”. Jagersverenigingen worden daarbij opgeroepen om één of twee dagen lang de houtduiven te bejagen.

Onze WBE Driekoningen wil dit initiatief steunen. Landbouw en jagerij, hand in hand, ter voorkoming van landbouwschade!

In samenwerking met de Bedrijfsgilde Groot Beernem (Boerenbond) organiseren we naar aanleiding van dit gebeuren een bijzondere activiteit. Op ZONDAG 27 FEBRUARI vanaf 17h30 wordt U, als lid van onze WBE, en Uw genodigden van harte uitgenodigd ten huize van landbouwbedrijf Debrabandere SIJSELESTRAAT 50 te 8730 OEDELEM.

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk leden aan te zetten om deel te nemen aan dit initiatief enerzijds en anderzijds creëren we via dit initiatief de mogelijkheid om uw buurjager beter te leren kennen! Terzelfder tijd organiseren we een gezamenlijke tableau en verzamelen we de afschotcijfers van dit WE om het belang van een dergelijke gemeenschappelijke jachtdag te kunnen evalueren.

Er wordt een prijzenpotje voorzien per deelnemend jachtveld: Wie het meeste duiven kan voorleggen op de gezamenlijke tableau wordt beloond! (Regenpak voor het winnend jachtveld (geschonken door de firma SEYNTEX), respectievelijk 150 en 50 cartouches voor de tweede en derde prijs (geschonken door DE BAERDEMAECKER) en twee flessen drank (geschonken door de gemeente BEERNEM ).

Het belooft een gezellig samenzijn onder jagers en landbouwers.

Wij voorzien een hapje en een drankje, in een gezellig kader (schuur) en dit alles tegen democratische prijzen. Het dessert , hoeveproducten , van de 3 Beernemse boerderijen, wordt getrakteerd door de Bedrijfsgilde Groot Beernem (Boerenbond) !

Iedereen is van harte welkom doch, om organisatorische redenen vernemen wij graag op voorhand of U zich inschrijft voor “het varkentje aan ’t spit en dit via www.Wbe-driekoningen.be (antwoorden ten laatste vóór 15 februari a.u.b.). Betalen ter plaatse!!

Het bestuur.

SCHRIJF U HIER IN!

2010

26-09-2010

Voor alle jachtrechthouders van WBE Drie Koningen werd de zondagjacht aangevraagd tot en met februari 2011.

Daarnaast brengen we u op de hoogte dat de patrijzenjacht in de WBE de verlengde termijn heeft, nl. 2 maanden tot 15 november 2010.

15-03-2010

Reewildtellingdata:

Voorjaarstellingen

Data Zonsopgang Waarnemingen
21 maart 6u44' 5u44' - 7u14'
28 maart 7u28' 6u28' - 7u58'
11 april 6u57' 5u57' - 7u27'
18 april 6u42 5u42 - 7u12'

 

Najaarstellingen

Data Zonsopgang Waarnemingen
22 augustus 6u41' 5u41' - 7u11'
29 augustus 6u51' 5u51' - 7u21'
5 september 7u02' 6u02' - 7u32'
12 september 7u13' 6u13' - 7u43'

Er wordt gevraagd wanneer er niet geteld wordt toch een formulier in te vullen met de data van jachten waarop reewild werd gezien.

28-02-2010

De afsluitende activiteit van het duivenweekend is geslaagd! WBE Driekoningen dankt alle deelnemende mensen voor hun aanwezigheid.

U kunt de foto's bekijken door hier te klikken. Een kort woordje geschreven door de voorzitter Dhr. Desmet Ghislain kunt u hier nalezen.

31-01-2010

Indien u wenst deel te nemen aan de maaltijd tijdens het duivenweekend kunt u 'hier' een formulier invullen.

Let wel op: de velden 'naam', 'adres', 'e-mail'adres' en 'het aantal personen' zijn verplicht in te vullen. Uw opgegeven naam wordt met het adres gekend bij het secretariaat van de WBE geverifieerd. Indien u geen lid bent, vul dan bij opmerkingen de naam van de jachtrechthouder waaronder u ressorteert. U ontvangt na het verzenden van het formulier nog een bevesting, dit zal gebeuren tijdens de loop van de dag, of de dag erna.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009

27-10-2009

WBE Driekoningen heeft de verlenging aangevraagd voor de patrijzenjacht en gekregen. Alle WBE Driekoningen-leden mogen de patrijs bejagen tot 15 november in plaats tot oorspronkelijk 15 oktober.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-08-2009

 

ANB heeft nu een on-line meldpunt voor de Zondagjacht. Via de website kun je via het internet aangeven wanneer je zult jagen op zondag. Noot: WBE-Driekoningen doet bijkomstig een gezamenlijke melding voor haar leden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-05-2009

De nieuwe wapenwet houdt ons allen bezig en is van groot belang voor de houders van wapens. Deze powerpoint werd geschreven door de heer Jef Schrijvers (HVV).

Om deze te downloaden: klik hier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-05-2009

Op 25 april werd een nieuw uitvoeringsbesluit gepubliceerd over de opslag van wapens door particulieren (ook jagers!). Deze artikelen kunt U in de volgende bestanden lezen:

In Word-formaat: KB 25 april - opslag wapens

In PDF-formaat: KB 25 april - opslag wapens PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-05-2009

De infoboekjes van de Algemene Vergadering zijn nog altijd beschikbaar. Hierin vind je de meest recente informatie alsook handige tips. Op de vergadering werden ook aan alle jachtrechthouders van de WBE 5 gratis fluovestjes uitgedeeld. Mensen die wensen kunnen het boekje en de vijf vestjes nog altijd bekomen bij:

Seyntex NV

Seyntexlaan 1
8700 TIELT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-05-2009

Algemene Vergadering van WBE Driekoningen in 't Blauwhuis in Wingene om 19.30 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-11-2008

WBE Drie Koningen heeft voor alle jachtrechthouders van de WBE de zondagse jacht aangevraagd. Dit voor de maanden september tot februari.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-11-2008

De jacht op de patrijs mag doorgaan tot 15 november voor alle jachtrechthouders van WBE-Drie Koningen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-11-2008

WBE- Driekoningen is online.

 

 

© WBE Drie Koningen / Webmaster Olivier Martens