30 MEI 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013

 
Gewone Jacht
Bijzondere bejaging
Bijzondere bejaging 2e periode
Wildtype Opening Sluiting Opening Sluiting Opening Sluiting
Reegeit + kitsen 15-januari 15-maart        
Reebok 15-mei 15-september        
Edelhert 01-oktober 31-december 01-januari 30-september    
Damhert 01-oktober 31-december 01-januari 30-september    
Moeflon 01-oktober 31-december 01-januari 30-september    
Wild zwijn 01-oktober 31-december 01-januari 30-september    
Frislingen + overlopers 15-mei 15-september        
Haas 15-oktober 31-december        
Patrijs* 15-september 15-oktober        
Fazanthen 15-oktober 31-december        
Fazanthaan 15-oktober 31-januari        
Grauwe Gans 15-augustus 30-september 15-juli 14-augustus    
Canadese Gans 15-augustus 31-januari 15-juli 14-augustus 01-feb 28 of 29 februari
Wilde Eend 01-september 31-januari 15-juli 31-augustus    
Smient** 15-oktober 15-november        
Konijn 15-september 28 of 29 februari 01-maart 14-september    
Houtduif 15-september 28 of 29 februari 01-maart 14-september    
Vos 01-oktober 14-februari        
Kievit     01-juli 30-juni    
* Voor zij die een afwijking bekomen mogen jagen op patrijs tot 15 november
** Voor zover op de bejaagde percelen ernstige schade kan aangetoond worden door de jachtrechthouder aan de landbouwteelten andere dan permanent grasland

*** Voor meer info: Jachtinfo- openingsbesluiten

© WBE Drie Koningen / Webmaster Olivier Martens