Patrijzenproject

Graag brengen we nog eens de instructies van het telprotocol in herinnering:
- Max. 2 personen per teleenheid;
- Min. 4 tellingen verspreid over de telperiode van 15/01 tot en met 31/03/2021; uiteraard mag u meer tellingen uitvoeren en een keuze maken uit de beste tellingen;
- Er moeten minstens 5 kalenderdagen tussen de tellingen liggen;
- De roepactiviteit van patrijs is het hoogst bij zonsopgang en in de avondschemering; patrijzentellingen worden daarom uitgevoerd vanaf 45 min voor zonsopgang (wanneer er voldoende licht is om individuen te onderscheiden) tot twee uur na zonsopgang of vanaf twee uur voor zonsondergang tot maximaal 45 min na zonsondergang (wanneer er onvoldoende licht is om individuen te onderscheiden); algemeen wordt aangenomen dat tellingen voor patrijs beter ’s avonds dan ’s ochtends worden uitgevoerd; ook het effect van geluidsnabootsing is dan groter;
- De tellingen gebeuren met geluidsnabootsing: per telpunt wordt gedurende 1 minuut het geluid van een roepende haan afgespeeld; speel de roep gedurende 15 seconden af in één richting en draai vervolgens 90°, zodat het geluid in alle vier de hoofdwindrichtingen verspreid wordt;
- Waarnemingen omvatten zowel patrijzen die reageren op het geluid, alsook patrijzen die spontaan roepen en patrijzen die enkel op zicht waargenomen worden; niet enkel patrijzen die reageren op het afspelen van het geluid worden dus genoteerd; de waarnemingen van één telling worden op eenzelfde kaart genoteerd:
- Voor het noteren van de waarnemingen op kaart wordt gebruik gemaakt van codes op basis van de zichtwaarneming in combinatie met de roepactiviteit:
● KN = zichtwaarneming van een Koppel zonder roepactiviteit (Niet roepend);
● KR = zichtwaarneming van een Koppel met roepactiviteit (Roepend);
● SN = zichtwaarneming van een Solitaire patrijs zonder roepactiviteit (Niet roepend);
● SR = zichtwaarneming van een Solitaire patrijs met roepactiviteit (Roepend);
● GN = zichtwaarneming van een Groep patrijzen (> 2 patrijzen) zonder roepactiviteit (Niet
roepend) met vermelding van het aantal patrijzen (vb. GN3 is een groep van 3 patrijzen
zonder roepactiviteit);
● GR = zichtwaarneming van een Groep patrijzen (> 2 patrijzen) met roepactiviteit (Roepend)
met vermelding van het aantal patrijzen (vb. GR3 is een groep van 3 patrijzen, waarvan
minstens één patrijs riep);
● OR = geen zichtwaarneming (Onbekend), enkel waarneming van een roepactiviteit (Roepend).

Kaarten

Ga in de tabel naar uw jachtveldnummer. Naast uw jachtveldnummer vindt u de HVV nummering van uw jachtveld en daarnaast één of meerdere telplot-pagina's. Klik met de rechtermuistoets op het nummer dat je wil downloaden of hou de crtl-toets in tijdens het klikken. Zo kan je het bestand lokaal op je computer bewaren en afdrukken. Vergeet niet op de achterzijde het "invulformulier" af te drukken dat je HIER terugvindt (zelfde procedure als hierboven beschreven). 

n° jachtveld in WBE n° jachtveld HVV Telplot ID 1Telplot ID 2Telplot ID 3Telplot ID 4Telplot ID 5Telplot ID 6
1100311000003110_093110_095110_094---
11004
11000004110_115-----
11005
11000005110_045-----
1106A
11000006110_126-----
1106B
11000007110_003-----
11004
11000009110_115-----
11008
11000009110_001110_002----
11009
11000010110_011110_012----
11011
11000013110_024110_025----
11012
11000014110_088-----
11013A
11000015110_109-----
11013B
11000016110_121110_122----
11013C
11000017110_038-----
11013D
11000018110_084110_085----
11014
11000019110_020-----
11015
11000020110_078110_079110_080110_081--
11016
11000021110_134-----
11017
11000022110_113-----
11018
11000024110_086-----
11020
11000026110_091110_092----
11021
11000027110_101-----
11022
11000028110_034-----
11023
11000029110_027-----
11024
11000030110_026-----
11025
11000031110_072110_073----
11026
11000032110_134-----
11027A
11000033110_049110_050110_051110_052110_053110_054
11027C
11000035110_042110_043----
11028
11000037110_056110_057110_058---
11029
11000038110_116110_137----
11030
11000039110_035-----
11031
11000040110_048-----
11032A
11000041110_032110_033----
11032B
11000042110_004-----
11033
11000043110_036110_037----
11034A
11000044110_005-----
11034B
11000045110_131-----
11035
11000046110_028110_029110_030---
11036
11000047110_120-----
11037
11000048110_098110_099110_100---
11039
11000050110_007110_008110_009---
11040
11000051110_134-----
11041A
11000052110_062-----
11041B
11000053110_064-----
11041C
11000054110_082110_083----
11043
11000056110_065-----
11044
11000057110_123110_124110_125---
11046B
11000059110_111110_117----
11046C
11000060110_017-----
11047
11000061110_059110_060110_061---
n° jachtveld in WBE n° jachtveld HVV Telplot ID 1Telplot ID 2Telplot ID 3Telplot ID 4Telplot ID 5Telplot ID 6
1104811000062110_127110_128110_129110_130--
11049
11000063110_044110_045110_046110_047--
11050
11000064110_135-----
11051
11000065110_114110_138----
11052
11000066110_032-----
11053
11000067110_019110_026----
11054
11000068110_013110_014110_015110_016110_017-
11055
11000069110_013-----
11056
11000070110_069-----
11057
11000071110_067110_068----
11058
11000072110_004110_006----
11059
11000073110_107110_108----
11060
11000074110_070110_071----
11061
11000075110_010-----
11063
11000077110_077-----
11064A
11000078110_065110_066----
11064B
11000079110_118110_119----
11064C
11000080110_093-----
11065
11000081110_136-----
11066
11000082110_132-----
11067A
11000083110_074110_075110_076---
11067B
11000084110_118110_119----
11068
11000085110_022-----
11069
11000091110_021-----
11071
11000093110_007110_083----
11073
11000094110_025-----
11013B1
11000096110_031-----
-
11000097110_060-----
-
11000099110_062110_063110_064---
-
11000103110_018-----
-
11000193110_053-----
-
11000247110_115-----
11001
11000001110_021110_022110_023---
11002
11000002110_102110_103110_104110_105110_106-
-
11000248110_112-----
Adres:

Secretariaat:
WBE Driekoningen vzw
Kerklaan 43, 8310 Brugge

Telefoon

+32 475 79 58 65

vzw

BE0455.000.868