WBE Driekoningen

De WBE Driekoningen situeert zich voor het grootste gedeelte in het noordoosten van de provincie West-Vlaanderen. Binnen het nummeringssysteem van HVV heeft onze WBE het nummer 110 gekregen waardoor alle jachtveldnummers binnen onze WBE bijgevolg ook beginnen met dit nummer. Het werkingsgebied is in hoofdzaak gelegen op het grondgebied van de gemeenten Oostkamp, Beernem, Brugge, Wingene en Ruiselede. De WBE werd opgericht op 28 april 1994 en werd opnieuw erkend voor de periode van 1 januari 2024 tot 1 januari 2029. Het werkingsgebied van de WBE heeft een oppervlakte van 16.085 ha en wordt door 74 hoofdjachtrechthouders beheerd.

Een wildbeheereenheid (WBE) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Dit werkingsgebied omvat verschillende jachtrevieren waarop aan planmatig wildbeheer wordt gedaan. Hierbij dient er te worden samengewerkt met andere belanghebbende partijen. Een wildbeheerplan behoudt en ontwikkelt binnen dat gebied een evenwichtige wildstand.

BIJZONDERE BEJAGING VOS

Hierbij de vergunning voor de bijzondere bejaging vos, effectief vanaf 16 mei 2024. Zorg er voor dat je steeds de documenten, welke hierbij gevoegd zijn, bij hebt.

Als de niet-jachtrechthouder de bijzondere met geweer doet, moet deze een toelating van de jachtrechthouder op zak hebben.

AANVRAAG - JACHTPLAN

BIJZONDER BEJAGING RECHTBEKKEN

Hierbij de vergunning voor de bijzondere bejaging kraaiachtigen, met uitzondering van EKSTERS. Zorg er voor dat je steeds de documenten, welke hierbij gevoegd zijn, bij hebt. Het Ref. n° is ANB/WBE/24/574 en moet steeds vermeld zijn op de larsenkooien en de trechtervallen.
Als de niet-jachtrechthouder de bijzondere met geweer doet, moet deze een toelating van de jachtrechthouder bij zich hebben. 
VERGUNNING - JACHTPLAN - TOELATING

BIJZONDER BEJAGING HOUTDUIF

De bijzondere bejaging van houtduif werd aangevraagd voor de ganse WBE en is uitvoerbaar vanaf woensdag 8 mei 2024.
AANVRAAG - JACHTPLAN

DAMWILD

Gezien er verschillende jachtrechthouders zijn die damherten hebben in hun jachtrivier zullen/werden een aantal labels voor damherten aangevraagd en verkregen. Indien alle labels opgebruikt zijn zal/kan over gegaan worden tot een bijkomende aanvraag. Deze worden normaal gezien altijd verkregen, gezien de damherten moeten gestrekt worden.
De werkwijze van het afschot en de meldingen van damherten is hetzelfde als voor de reeën. ( zie hierboven)
Het afschotplan van damhert is: WV-DH-2024-0110

PATRIJZENTELLINGEN 2024

Ook dit jaar dient elk WBE-lid de patrijzentellingen uit te voeren volgens het protocol van ANB & INBO.

Het verslag van de tellingen per jachtgebied vindt u HIER terug.

REEWILD

- De gewone jacht op ree moet uitgevoerd worden conform de voorwaarden gesteld in het jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 en rekening houdend met volgende wettelijke verplichtingen:

OPENINGSTIJDEN:
Geit en Kits: Van 01/01/2024 tot en met 31/03/2024
Bok: Van 01/05/2024 tot en met 14/09/2024.

HET AFSCHOTPLAN VAN REE VOOR ONZE WBE IS: WV- RE -2024 - 0110

Wettelijke bepalingen REEWILD

a) Elk geschoten dier moet onmiddellijk worden gemerkt met twee labels met hetzelfde nummer:
- Het eerste label bevestigt u boven het hielgewricht van de achterpoot. Het label moet zo worden aangebracht dat het niet meer kan verwijderd worden van het dier zonder het label te beschadigen. Het label mag niet worden verwijderd zolang het dier zich niet bij de eindgebruiker of in een erkende wildbewerkingsinrichting bevindt.
- Het tweede label bevestigt u aan de linker onderkaak. Het label mag niet worden verwijderd. De onderkaak met het label moet minstens tot twee maand na het verstrijken van het kwartaal waarin het dier geschoten werd, bewaard worden ter controle door ANB of INBO. De labels zijn bestand tegen koken. Het afkoken van de onderkaak voor bewaring heeft geen gevolgen voor het aangehechte label.
- De kaken van de reegeiten en ree kitsen zullen ten gepaste tijde opgevraagd worden en moeten ingediend worden op het secretariaat van de WBE.

Wettelijke bepalingen REEWILD

b) Elk geschoten dier moet binnen de acht dagen waarin het dier gestrekt werd, gemeld worden aan het secretariaat van de WBE.
- Het melden van het afschot gebeurd via e-mail of per post. Zie formulier “ Melding afschot ree wild”. Dit document dient dus zeer correct ingevuld te worden en aan het secretariaat toe gestuurd te worden. We vragen met aandrang om dit document correct in te vullen, voornamelijk het gewicht van de ree in ledige toestand en de lengte van de kaken zijn van zeer groot belang, alsook de juiste plaats van strekken. ( straatnaam en huisnummer is prioritair). Hou er ook rekening mee dat de kaken van de gestrekte dieren kunnen/zullen opgevraagd worden. Wanneer de gevraagde werkwijze niet gerespecteerd wordt zal/kan dit gevolgen hebben voor de toekenning van toekomstige labels!
- Alle meldingen naar ANB toe zullen gebeuren via het secretariaat. Het is dus van zeer groot belang dat u de werkwijze strikt na leeft.

Bijzondere bejaging houtduif

Het is gelukt om in WBE verband de bijzondere bejaging voor houtduif aan te vragen. De aanvraag is in orde en iedereen kan dus de bijzondere bejaging van houtduif uitvoeren, rekening houdende met de wetgeving. U moet dus geen individuele aanvraag meer doen.
U moet wel steeds de bijlagen, welke hierbij gevoegd zijn, in uw bezit hebben bij controle : jachtplan & melding bijzondere bejaging houtduif

Patrijzentellingen

Kathleen Vanhuyse van het Kenniscentrum lijst enkele nuttige tips op : document
Het geluidsbestand van de patrijzenroep kan je HIER downloaden in mp3-formaat.

Meldingsplicht Everzwijn

In de Faunabeheerszone 2, waarin onze WBE valt, zijn alle betrokken partijen tot de consensus gekomen : 0-stand voor everzwijnen. Van zodra er observatie is, dient dit gemeld te worden op everzwijn.west@vlaanderen.be met duidelijke vermelding van de plaats, datum en het uur van de waarneming.

Goedgekeurd jachtplan 2023-2024

Eind juni jl. werd ons jachtplan goedgekeurd door de arrondissementscommissaris. Het goedgekeurde jachtplan en de begeleidende brief vindt u onder onderstaande knoppen.


Gelieve voor aanpassingen aan uw jachtveld bijgevoegd formulier (klik om te downloaden) te gebruiken. Stuur dit door naar het secretariaat van de WBE met duidelijke vermelding van uw jachtveldnummer (HVV-nummer, beginnende met 110…)

Kraaiendag 2023

Op 29/04/2023 organiseert de WBE een kraaiendag.
Om 16:00 wordt een tableau gelegd in de Manège Pinto Ranch, Heirweg 15 te Beernem.

Let wel: vooraf inschrijven bij de secretaris verplicht.

De bijzondere bejaging van houtduif met vuurwapen is goedgekeurd. Gelieve echter bijgaande documenten steeds bij u te hebben tijdens de bijzondere bejaging : goedgekeurd jachtplan & goedkeuring bijzondere bejaging. Veel succes !

  • JACHTVERLOF - Jachtverlof: ‘Wacht met medisch attest te vragen tot na coronavirus’ Vraag het medisch attest pas in mei of juni aan. Met die oproep wil Hubertus Vereniging Vlaanderen de (huis)artsen ontlasten in coronatijden. Lees meer…
  • VELDWERK - Om de dekking te verjongen kan men delen van bosranden inkorten en zodoende voor jong hout zorgen. Werp ook wat kalk aan bosranden en hagen en plant, waar mogelijk, vlierstruiken.
  • UITRUSTING - Na het jagen is er tijd voor het winterwerk. Klaarmaken van de hoogzitten of aanzitschermen, voederstellen, waterbakken. Tevens kan ook de planning opgemaakt worden voor de wildakkers. Hier zeker de brem niet vergeten.

Percelen in- of uitkleuren ? Belangrijke info voor onze leden.

Beste leden,

Op de Inter WBE-vergadering van 12 juni 2019 werd bevestigd dat alle jachtplannen die veranderen in oppervlakte vanaf volgend jaar een grondige wijziging ondergaan. Alle jachtplannen die veranderen in oppervlakte ( zowel in meer als in min) dienen tegen 15 maart toegestuurd te worden aan de Arrondissementscommissaris! Zodoende dienen alle veranderde jachtvelden afgewerkt te zijn en binnen te zijn, op het secretariaat tegen uiterlijk 15 februari! Alle plannen die daarna nog binnen komen voor verandering zullen niet meer behandeld worden en zullen slechts het volgende jaar over gemaakt worden! Van alle jachtplannen ( zowel in min als plus) dienen alle perceelnummers vermeld te worden.

Bij de jachtplannen die een uitbreiding hebben dienen daarbij ook de jachtpachtovereenkomsten bijgevoegd te worden van de eigenaars van de gronden! Alle documenten ter zake zijn reeds in mijn bezit. Er is ook beslist om dit jaar geen enkele verandering nog door te geven aan de arrondissementscommissaris en alles te bundelen tot 15 maart van volgend jaar.

Wanneer er jachtvelden dienen veranderd te worden, breng dan de secretaris hiervan in kennis. Die zal dan stap voor stap de nodige handelingen treffen.

Vriendelijke groeten,
uw secretaris, Rony Van Parys

Rapporteer valwild aan het secretariaat met duidelijke vermelding van de plaats, de soort, het geslacht en de datum/uur.

Rapporteer vossenschade.
Dit laat toe de populatie in kaart te brengen en eventuele maatregelen te kunnen nemen in de toekomst.

Raadpleeg HIER de zonsopgang en -ondergangstijden en voorkom zo dat je te vroeg of te laat bent.

Raadpleeg HIER de huidige jachtopeningstijden.

Samenstelling van de
Raad van Bestuur

Raadpleeg HIER het werkingsgebied van de WBE

Op de website van het Agentschap Natuur en Bos vindt je een selectie van nuttige documenten en formulieren. Raadpleeg ze HIER.

Europese lijst met invasieve uitheemse soorten.
Sneeuwregel bij jacht.

Download de tabel met de openingstijden door HIER te klikken.

Bestuursorgaan

Harald van Outryve d'Ydewalle

voorzitter

Karel Ingelaere

onder-
voorzitter

Rony Van Parys

secretaris

+32 475 79 58 65
info@wbe-driekoningen.be

Pieter Paul Tack

lid van het bestuursorgaan

Olivier Martens

financiën

Jean-Pierre Seynaeve

lid van het bestuursorgaan

Reewildcommissie

Boud Balduck

lid van het bestuursorgaan

Adres:

Secretariaat:
WBE Driekoningen vzw
Kerklaan 43, 8310 Brugge

Telefoon

+32 475 79 58 65

vzw

BE0455.000.868